Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Cúrsaí Gaidhlig

Tuilleadh eolais

Más tá suim agat Gaidhlig a fhoghlaim nó í a fheabhsú tá cúpla deis ar fáil i rith an tsamhraidh.  Tá sparántachtaí ar fail ó Cholmcille do chuid de na cúrsaí teangain. Spriocdháta: Dé hAoine 03 Bealtaine 2013. Féach thíos

1. Sabhal Mor Ostaig - Coláiste Gaidhlig ar Oileán Sgiathánach

http://www.smo.uhi.ac.uk/gd/cursaichean/cursaichean-goirid/samhradh-2013/

(a) Tosaitheoirí  

08/07/13 - 12/07/13. 
Costas: £180 (£110 do mhicléinn) (Lóistín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  Breis oícheanta ar fáil ar £33)

(b) Ard-Chúrsa

19/08/13 - 23/08/13.  
Costas: £180 (£110 do mhicléinn) (Lóistín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  Breis oicheanta ar fáil ar £33)

(c)Ag cur aithne ar Oileán Sgiathánach tré Ghàidhlig

22/07/13 - 26/07/13.  
Costas: £200 (£130 do mhicléinn)

(Lóitín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  
Breis oicheanta ar fáil ar £33)

(d) Amhráin Ghàidhlig le Cairistìona Primrose

08/07/13 - 12/07/13.  
Costas: £180 (£110 do mhicléinn)

(Lóistín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  
Breis oicheanta ar fáil ar £33)

(e) Amhráin Ghàidhlig ar théama Deoch Làidir agus Pléarachas' le Maighread Stiubhart

29/07/13 - 02/08/13.  
Costas: £180 (£110 do mhicléinn)

(Lóistín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  
Breis oicheanta ar fáil ar £33)

(f)  Amhráin Ghàidhlig is Traidisiúnta le Màiri Anna MacUalraig  

26/08/13  – 30/08/13.  
Costas: £180 (£110 do mhicléinn)

(Lóistín le bricfeasta  ar fáil sa Choláiste ar £150 do 5 oíche.  
Breis oicheanta ar fáil ar £33)

 

2. Ionad Rubha an Fhithich - ar Oileán Leodhais

http://www.ravenspoint.co.uk/gaelic-courses.html 

Ríomh-phost: info@ravenspoint.net 

Guthán: 0044-1851 880236

(a) 13/07/13 – 20/07/13.

Costas £395 (Lóistín iomlán le béilte san áireamh)

(b) 20/07/13 – 27/07/13.  
Costas £395

Costas £395 (Lóistín iomlán le béilte san áireamh)  

(Tá laiscine 5% ar fáil dóibh siúd gur mian leo an dá sheachtain as a chéile a dhéanamh)

 

3. Ceolas

– ar Oileán Uist a Deas

http://www.ceolas.co.uk/

(a) Bíonn deiseanna ann an Ghaidhlig a nascadh le hamhráin, ceol is craic.

07/07/13 – 12/07/13 –

Costas: £200 – bíonn ort do chuid lóistín féin a eagrú.

Sparánachtaí ar son Cúrsaí i nGaeilge na hAlban 2013

 

Spriocdháta:

Dé hAoine 03 Bealtaine 2013. Tá Colmcille i ndiaidh a fhógairt go bhfuil scéim sparánachtaí oscailte do dhaoine atá ag iarraidh freastal ar chúrsaí cónaithe i nGaeilge na hAlban i 2013. Tá an scéim ag díriú ach go háirithe ar chúrsaí ag Rubha an Fhèich in Eilean Leòdhais, agus ag Sabhal Mòr Ostaig. Beidh tús áite ag mic léinn lánaimseartha 3ú leibhéal, ag daoine ar féidir leo a léiriú go bhfuil ceangal acu le hobair na Gaeilge, agus a bhfuil deis agus toil acu nascanna a thógáil le pobal Ghaeilge na hAlban ag daoine atá ag cur isteach den chéad uair, nó nach bhfuil níos mó ná dhá chúrsa déanta acu. Is féidir le mic léinn agus le daoine gan tuarastal iarratas a dhéanamh ar dheontas breise ar luach £200 le haghaidh taistil agus bia. Íocfar an deontas seo i ndiaidh láimhe, agus ar bhun admhálacha.

Foirm Iarratais ar Sparánachtaí

Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!