Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Feis na nGael - Camchuairt na hÉireann

13 - 17 Márta / 13 - 17 March 2014

Aíonna na Féile

Alba

Joy Dunlop
Rachel Walker
Seonaidh MacIntyre
Mairi MacIllemhaoill

Éire Máiréad Ní Fhlatharta
Rónan Ó Riagáin
Irene Nic Eochaidh (Fidil)
Máiréad Nic an Fhailí (Fliúit)
Niall Mac an Fhailí (Rince ar an sean nós)
Tricia Ní Hutáin (Amhránaí)
Eric de Buitléir (Amhránaí)
Deirdre Brennan (File)
Ceoltóirí Inis Oírr

Eolas faoi Na Ceoltóirí

Clár na Féile (PDF)

JPG 1 JPG 2

 Na Seisiúin

 
   Déardaoin
13 Márta

Béal Feirste

 Ceoltóirí na hÉireann – Grainne Holland – Róise Nic Corraidh – agus aíonna eile
Ionad Ealaíon agus Cultúir Dhún Cairn,

Iontaobhas 174, Br. Aontroma, Béal Feirste
20:00: Ceolchoirm.
Costas: £5
on Facebook
Réamh-áirithint ar fáil ag: eolas@mhicreachtain.com nó glaoigh ar +44 28907 49688
   Aoine
14 Márta

Baile Átha Cliath 2
  Ceoltóirí na hÉireann - Máiréad Ní Fhlatharta - Rónán Ó Riagáin – Irene Nic Eochaidh
Club Chonradh na Gaeilge,
6, Sr. Fhearchair, BÁC 2.
20:30: Seisiúin.
Costas: €5
AnClub.ie

I rith na hoiche seolfar dluthdiosca nua - - le Rónán agus Irene.

   Satharn
15 Márta

Ceatharlach
  Ceoltóirí na hÉireann - Máiréad Nic an Fhailí – Niall Mac an Fhailí – Tricia Ní Hutáin – Eric de Buitléir - Deirdre Brennan
  Seomra Milford, Ostán an Seven Oaks,
Br. Átha Í, Ceatharlach
20:00:
Ceolchoirm: Costas: €5
   Domhnach
16 Márta

Tiobraid Árann
  Amhráin is ceol ó mhuintir na hAlbain is ó cheoltóirí áitiúla
Tigh Roy Ionad Cultúrtha,
Gleann Eatharlaí, Tiobraid Árann
20:00: Ceolchoirm. Costas: €5
www.tigroy.com/
   Luan
17 Márta

Inis Oírr
  Amhráin is ceol ó Cheoltóirí Inis Oírr
  Áras Éanna,
Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
15:00 – 16:30: Ceardlann Albanach – cúpla focal, amhrán, ceol is steip i nGaidhlig.
Costas: €5
20:30: Ceolchoirm.
Costas: €10/€5
Réamh-áirithint ar fáil ag 099 75150

Tuilleadh eolais ag FeisNanGael.com

Bí ar an eolas faoi imeachtaí Feis na nGael

Clárú

Ainm:


Do Sheoladh Ríomhpoist:


Seoladh Baile:


Uimhir Fón:


Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!