Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

14 / 15 Deireadh Fómhair 2011

Níos mó eolais ag teacht!

Beidh bronnadh agus imeacht ag Imram ar an Aoine 14 i bhfoirgneamh ar Faiche Stiofna ar 7.30 go 9pm.

Slam mor ceoltoir acu freisin.

Ina dhiaidh sin beidh an seisiuin againne i gClub Chonradh na Gaeilge ag a naoi.

Oiche Shatharn an 15 beimid in Aras an Phairsaigh i gColaiste na Trionoide ar a 9.30 le seisiun litriochta is an grupa againne, Boidheach.

Criochnoidh sin ar a 11 agus is féidir linn dul go dtí Club Chonradh na Gaeilge arís ina dhiaidh sin.

Beidh ceardlanna Amhranaíochta agus rince ar an sean nós ar siúl ar an Satharn an 15ú.

Bí ar an eolas faoi imeachtaí Feis na nGael

Clárú

Ainm:


Do Sheoladh Ríomhpoist:


Seoladh Baile:


Uimhir Fón:


Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!