Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine


Eolas faoi na Ceoltoirí

Féile

Ceol Ámhran Rince

Gaeilge agus Gaidhlig

26 / 27 / 28 Bealtaine

26 7:30 - 9:45

An Chomhdháil Cheilteach
Foras na Gaeilge
7 Cearnóg Mhuirfeann
Baile Átha Cliath 2

27 9:30 - 12:30 Club an Ghoilín
Club na Muinteoirí,
Cearnóg Pharnell ,
Baile Átha Cliath 1
28 9:30 - 12:30 Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Festival of

Irish and Scots Gaelic

Music Song and Dance

26 / 27 / 28 May

26 7:30 - 9:45

The Celtic Congress
Foras na Gaeilge
7 Merrion Square
Dublin 2

27 9:30 - 12:30 Goilín Club
Teachers Club ,
Parnell Square,
Dublin 1
28 9:30 - 12:20 Club Chonradh na Gaeilge
6 Harcourt Street
Dublin 2Leagan PDF


Ceardlanna

28 Bealtaine

10 AM - 16:30 Ceardlann rince ar an sean-nós le Rónán Ó Riagáin.
2 PM - 4:30 Ceardlanna amhránaíochta i nGaidhlig le
James Graham agus Linda NicLeoid
 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Workshops

28 May

10 AM - 16:30

Sean-nós dancing class with Rónán Ó Riagáin.

2 PM - 4:30 Gaelic singing class with
James Graham agus Linda NicLeoid,
 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Preas-ráiteas 2011/05/11
Press release 2011/05/11

Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!