Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2013 Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine


Leagan PDF den Clár

Féile

Ceol Ámhran Rince

Gaeilge agus Gaidhlig

17 / 18 Meitheamh

17 9:00 - 12:30 Áras Chrónáin
Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22
18 8:30 - 12:30 Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Festival of

Irish and Scots Gaelic

Music Song and Dance

17 / 18 June

17 9:30 - 12:30 Áras Chrónáin
Clondanlkin,
Dublin 22
18 8:30 - 12:20 Club Chonradh na Gaeilge
6 Harcourt Street
Dublin 2

Ceoltóirí Albanacha

Mary Smith
Sineag MacIntyre
Liam Crouse

Ceoltóirí Éireannacha

Brian Ó Domhnaill
Lillis Ó Laoire
Larry Kinsella
Niall Crehan
Ronan Ó Riagain
Niall Crehan

Ceardlanna

18 Meitheamh

10 AM - 16:30

Ceardlann rince ar an sean-nós le Rónán Ó Riagáin.
Cláraigh anseo.

2 PM - 4:30 Ceardlann amhránaíochta i nGaidhlig le Mary Smith,
Sineag MacIntyre agus Liam Crouse
Cláraigh anseo.
 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Workshops

18 June

10 AM - 16:30

Sean-nós dancing class with Rónán Ó Riagáin.
Register here.

2 PM - 4:30 Gaelic singing class with Mary Smith,
Sineag MacIntyre and Liam Crouse
Register here.

 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Seoladh Leabhar

18 Meitheamh

7PM

Seoladh Leabhar "Bright Star of the West: Joe Heaney, Irish Song Man" le Lillis Ó Laoire agus Seán Williams. An Dr. Steven Coleman a sheolfaidh an leabhar.

 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Book Launch

18 June

7PM

Book Launch "Bright Star of the West: Joe Heaney, Irish Song Man" by Lillis Ó Laoire and Seán Williams. Dr. Steven Coleman will launch the book.

 

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2


COMHDHÁIL CHEILTEACH IDIRNÁISIÚNTA 2009 Club an Ghóilín Club Chonradh na Gaeilge breizheire.com Áras Chrónáin Seamus Ennis Cultural Centre Ionad Buail Isteach na Gaeilge Imram Sean Nón Cois Life
!!