Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Feis na nGael 8 - 9  Marta / March 2013

Feis na nGael

Marta / March 2013

Aíonna na Féile

Alba

Jayne Nic Leoid (Rinceoir)
Sineag MacIntyre (Amhránaí)
Ailean Domhnallach (Píobaire, Amhránaí)
Éire

Rónán Ó Riagáin (Rince is fidil)
Larry Kinsella (Consairtín)
Éamonn Breathnach (Píobaí Uilleann)
Bláthnaid Nic Cába (Consairtín)
Ger Fitzgerald (Amhránaí)

Eolas faoi Na Ceoltóirí

Clár na Féile (PDF)

 Na Seisiúin

 
   Aoine 8 Márta

 
 20:00
(Doirse oscailte ar 19:30)
  Seisiún Amhránaíochta is Ceol,
Albain is Éire in Áras Cultúrtha Séamus Ennis, An Aill, Fine Gall, Co. Átha Cliath.
(Treoir taistil ar an suíomh idirlíon) Cead Isteach: €12/€8(Baill, Pinsinéirí, Mic léinn agus dífhostaithe.)
Do thicéidí: 01-8020898 nó le fáil ar líne ag: www.seamusenniscentre.com

Scottish/Irish singing and music session
in the Séamus Ennis Cultural Centre, Naul, Fingal, Co. Dublin.
(Directions on website)
Entrance: €12/€8(Members and concessions)
Tickets available 01-8020898
or book online at www.seamusenniscentre.com

  Satharn 9 Márta

 
 21:00   Seisiún na nGael: Seisiún Ceoil, Rince is Amhránaíochta ó Éire, Albain agus an Bhriotáin
Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sr. Fhearchair, BÁC 2.
Cead Isteach: 5 Euro

Irish/Scottish/Breton music, dancing & singing,
Club Conradh na Gaeilge, 6 Harcourt St, D.2.
Fee: 5 Euro

 

Ceardlanna

 
  Satharn 9 Márta

 
 10:30 – 16:30   Ceardlann Rince le Rónán Ó Riagáin agus Jayne Nic Leoid
Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sr. Fhearchair, BÁC 2.
Táille: 20 Euro

Sean-nós dancing class, Irish and Scottish,
Club Chonradh na Gaeilge. 6 Harcourt St. D.2
Fee: 20 Euro

 11:00 – 13:00   Comhrá Gaidhlig
Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sr. Fhearchair, BÁC 2.
Táille: 10 Euro

Scots Gaelic conversation,
Club Chonradh na Gaeilge.
Fee: 10 Euro

 14:00 – 16:30   Ceardlann Amhránaíochta Gaidhlig le Sineag MacIntyre is Ailean Domhnallach

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sr. Fhearchair, BÁC 2.
Táille: 10 Euro

Gaelic singing class,
Club Chonradh na Gaeilge, 6 Harcourt St, D.2.
Fee: 10 Euro


Bí ar an eolas faoi imeachtaí Feis na nGael

Clárú

Ainm:


Do Sheoladh Ríomhpoist:


Seoladh Baile:


Uimhir Fón:


Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!